Για την πλοήγηση

header image
Επιλογή γλώσσας

Κρουστικά Κύματα Shockwave


Το κρουστικό είναι ένα ακουστικό κύμα που μεταφέρει ενέργεια στα σημεία πόνου στους μυοσκελετικούς ιστούς με υποξείες η χρόνιες καταστάσεις. Η ενέργεια αυτή προωθεί την αναγέννηση και τις επανορθωτικές λειτουργείες των οστών των τενόντων και των μαλακών μορίων.

 Οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται είναι:

  Ενδεικτικά εφαρμόζεται σε παθήσεις όπως: